#31DC2013 Ďen dvadsiaty druhý - inšpirované piesňou / Day 22 - inspired by a songNapriek tomu, že počúvam hudbu stále, milujem rôzne štýly a kapely (od Iron Maiden, cez HIM až po Charli XCX :D) a jeden by si myslel, že budem mať problém si vybrať, čo vytvorím, tento deň výzvy som mala už dávno premyslený. Vedela som, že to bude vec od Mariny. Je to moja najobľúbenejšia ženská interpretka. Mohla by som tu o nej hodinu básniť, ale ušetrím vás... :) Jej celé umelecké meno je Marina and the Diamonds a myslím, že by ste ju mohli poznať. Jej Primadonna hrávali aj v našich rádiách. Ja som si ale vybrala inú pesničku. Mám od nej viaceré obľúbené, no medzi môj top patrí Radioactive. Je to taký tanečný track, možno nie až tak hĺbavý, ako iné jej piesne. Dlho som ho mala ako zvonenie na telefóne, momentálne ho vymenilo iné, ale tiež od Mariny :D

Even though I'm listening to music constantly, loving various music styles and bands (from Iron Maiden, through HIM and Charli XCX:D) and one could think that it will be problem for me to choose what I will do, I had this day of challenge thought-out long time ago. I knew it will be song from Marina. She is my the most favorite singer (woman). I can be very enthusiastic about her, but I will spare you :) Her stage name is Marina and the Diamonds and I think you might know her. Her Primadonna was quite popular, but I selected a different song. I have many "the most favorite" songs, but I really love Radioactive. It's quite dancy track, maybe not so contemplative as her other songs. I had it as ring tone on my phone for a really long time, right now I have another one, also from Marina :D

Tak a k nechtom. Inšpirovala som sa videom, textom aj rôznymi obrázkami. Vo videu má Marina na sebe červenú hviezdičkovanú košeľu a to som namaľovala na malíček. Prostredník je taká malá záchrana, lebo pôvodný plán nevyšiel, ale myslím, že sa ta hodí :). Prostredník - rádioaktívne srdce, lebo z textu je jasné, že "My heart is nuclear". Ukazovák je inšpirovaný jedným obrázkom - atómovým hríbom v tvare srdca. Na palček som si napísala "love". Láska je ústredným motívom celého albumu. Aj keď nie v tom typickom slova zmysle ;) Všetko som zvádla vytvoriť aj na pravej ruke, bez toho aby to vyzeralo desivo.

And now, nails. I was inspired by the video, lyrics and various pictures. In the video she has red shirt with white stars and that ended on my pinkie. Ring finger is a little rescue, because the original plan was not successful, but I think it goes well with the rest. Middle finger - radioactive heart, because of the lyrics -  "My heart is nuclear". Index finger is inspired by a picture - mushroom cloud shaped like heart. On my thumb, I wrote "love". Love is the main theme of that album. Although, not in a typical way ;) I repeated everything on my other hand without making it look awful.A najlepšie na záver. Rádioaktívne, nukleárne srdce svieti v tme :)

The best thing. Radioactive, nuclear heart is glowing in the dark :)

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...