Disclosure

Platné od 1.1.2014 Tento blog je osobný blog, písaný a editovaný mnou. Názory vyjadrené na tomto blogu sú čisto moje vlastné, na zákla...

Platné od 1.1.2014


Tento blog je osobný blog, písaný a editovaný mnou. Názory vyjadrené na tomto blogu sú čisto moje vlastné, na základe mojej osobnej skúsenosti. Výrobky, ktoré predstavujem na tomto blogu sú zakúpené mnou, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prijímam produkty, ktoré sú zadarmo a iné formy kompenzácie za účelom vytvorenia recenzie a tiež prijímam formy platenej reklamy alebo sponzorstva. Avšak, kompenzácie, ktoré získam, nikdy neovplyvnia môj názor.


~

Valid from 1.1.2014


This blog is a personal blog written and edited by me. The views and opinions expressed on this blog are purely my own and based on my personal experience. The products I show on this blog are purchased by me, unless stated otherwise.

I do accept free products and other forms of compensation for reviewing purposes, and I also accept forms of cash advertising or sponsorship. However, the compensation received will never influence my opinion.
Alica Ševčíková


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...